Mental coach Wendy van Raam


"Wendy is iemand met een passie en talent voor coachen en gedreven door enthousiasme"

Wendy (1960 - Den Haag) is getrouwd en heeft volwassen kinderen.

In 1979 begon zij haar loopbaan bij Effatha waar zij een internaatsgroep van 10 dove kinderen begeleidde en verzorgde. Kort na haar huwelijk is ze als manager gaan werken in het familiebedrijf van haar ouders, met ook de verantwoordelijkheid voor inkoop en personeelszaken.

Na vijftien jaar begon het onderwijs toch weer te trekken en een nieuwe carriëre in het Speciaal Onderwijs werd gestart. Door haar ervaringen als managementlid van 'De Voorde' en het coachen van teamleden begon ze aan een studie voor coach/counsellor .

In 2012 was ze één van de medeoprichters van Stichting Groei!.

Speciaal onderwijs

Vanaf 1996 heeft Wendy gewerkt in het Speciaal onderwijs aan 'De Voorde' in Rijswijk en Zoetermeer. Hier begeleidde zij kinderen met een auditieve- en of communicatieve stoornis. Kort gezegd zijn dit slechthorende kinderen en/of kinderen met een ernstig spraak- taal probleem en/of kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Haar werkzaamheden bestonden o.a. uit het -spelenderwijs- aanleren van sociale vaardigheden en weer leerbaar maken van kinderen. Tevens was zij lid van het management-team waarbij ze 20 tot 25 teamleden begeleidde en coachte.

In 2012 nam zij afscheid van het speciaal onderwijs om zich volledig te gaan richten op haar coachings bureau.

"Na 16 jaar in het Speciaal Onderwijs te hebben gewerkt merkte ik dat ik op school niet veel extra meer kon toevoegen. Voor mij was de logische stap om mij meer te gaan richten op mijn specialisaties."

Gecertificeerd Coach

Na een succesvol afgeronde opleiding aan de Academie voor Counselling en Coaching heeft Wendy als gecertificeerd coach in 2009 haar eigen coachingsbureau 'Intense Coaching' opgericht. Ze behaalde de volgende diploma's:

- Academisch Coach
- Specialist Coach Counsellor
- Professioneel Coach Counsellor met als specialisatie School-Jeugd-Kind

Na het behalen van deze diploma's staat Wendy ingeschreven bij de beroepsvereniging ABvC, Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors. Zie onder zorgverzekeraars voor vergoedingen.

Naast het reguliere coachen staan bij Wendy vooral energetisch en spiritueel coaching centraal. Voor iedereen is een geschikte therapie. Zie onder coaching en counselling welke therapie voor jou het meest geschikt is.

Kindercoaching

Elk kind kan een periode in zijn of haar leven doormaken waarbij coaching kan helpen om emoties te verwerken, trauma's te overwinnen of te leren omgaan met rouw en verlies. Coaching of counselling is vaak minder ingrijpend omdat het spelenderwijs gebeurt waarbij het kind volledig zichzelf kan zijn.

Wendy's grootste passie is het werken met kinderen, daarbij staan vooral kinderen met een vorm van autisme centraal, maar ook 'gewone' kinderen of kinderen met een beperking zijn van harte welkom.

Het coachen van kinderen is altijd spelenderwijs. In spel kunnen kinderen hun emoties uiten en leren omgaan met deze emoties.

"Spelen is de basis van je hele leven. Door te leren spelen leer je begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, leer je een deel van deze wereld te worden."


"Een kind speelt niet om zich te ontwikkelen, maar ontwikkelt zich door te spelen."

Autisme Centrum Stichting Groei!

In juni 2012, na alle perikelen rondom Passend Onderwijs, werd samen met zoon Rowald, bouwer van deze website (www.ambitiouz.nl) en oud-collega Marianne Takens Stichting Groei! in het leven geroepen. Een centrum voor kinderen met autisme in de leeftijd van 3 t/m 11 jaar waar niet of nauwelijks onderwijs voor mogelijk is. Doel van de stichting is om deze kinderen een eigen plek in de wereld te geven en zo mogelijk weer te laten functioneren op school.

Al snel kwamen we tot de conclusie dat pubers maar ook volwassenen met autisme behoefte hebben om weer zelfredzaam te worden en vaardigheden aangeleerd te krijgen. In oktober 2012 werd Het Atelier hiervoor opgericht. De bekende beeldend kunstenaar Theodora Plas is aan Het Atelier verbonden.

Door niets te zoeken kom je van alles tegen


Wendy van Raamwendy@intense-coaching.nlContact/ Aanmelden

Top
Copyright Intense Coaching 2017
 Copyright Intense Coaching 2017