Familieopstellingen geven je inzicht in familieverhoudingen


Je familie opstellen kan zowel in groepsverband als in een individuele (één op één) sessie. Tijdens een workshop kun je je familie opstellen met representanten (mensen) die ook meedoen met de workshop. In een individuele sessie wordt je familie opgesteld met knuffels of poppen.

Leer meer over je familie

Tijdens een opstelling leer je veel over je familie en over jezelf. We kijken hoe de familiebanden waren en hoe ze nu zijn. Sommige mensen nemen de plaats in van een overleden familielid en voelen zich daardoor niet thuis in het gezin. Je eigen plek innemen kan al een groot verschil maken. Je gaat beter begrijpen waarom je tot dit gezin behoort. Het kan zijn dat je de plek hebt ingenomen van een ouder die het gezin verlaten heeft door bijvoorbeeld een scheiding: maar dit is niet jouw plek in het gezin.

Vind de rode draad in je leven

Een familie heeft vaak een 'rode draad' lopen, die van voorouders op ouders doorgegeven wordt. Het is mogelijk om dit te onderzoeken.
Met het eren van de ouders kunnen we onze ouders hun plek geven in het gezin die ze toebehoort en zelf kunnen we onze kindplek weer innemen. Zo herstellen we het evenwicht in de familie.

Familie tekenen

Je familie tekenen is een manier om te zien hoe de verhoudingen liggen binnen het gezin waarin je geboren bent. Een familietekening geeft een goed beeld van je ouders, broers en zussen. Daarnaast kijken we hoe je leven er nu uitziet en hoe dat in te passen is in het ouderlijk gezin.


Familieverhoudingen

Wil je meer duidelijkheid over je familieverhoudingen?
Familietekenen is een mooie manier om eens rustig te kijken naar toen en nu.
Maak een afspraak.

Jij bent uniek in deze wereld!


Wendy van Raamwendy@intense-coaching.nlContact/ Aanmelden

Top
Copyright Intense Coaching 2017
 Copyright Intense Coaching 2017